Valitse sivu

Veneen vuokrasopimus

VENEEN VUOKRASOPIMUS

Vuokralleantaja: Taikaloora, Haminatie 4, 91700 Vaala, Finland

Vuokralleottaja(t): ______________________________________________________

Vuokrattava vene: ______________________________________________________

Vuokra-aika: ___________________________________________________________

Molemmat osapuolet ovat lukeneet ja hyväksyneet sopimuksen ehdot.

Vaala      _______ . _______ . _______

Vuokralleottajan allekirjoitus: _________________________________________________

Vuokralleantajan allekirjoitus:  _________________________________________________

  1. Veneen käyttö

a) Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan veneestä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan veneillessään erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
b) Vuokralleottaja vastaa siitä, että venettä ajavalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan veneen käsittelystä käytetyllä vesialueella. Vuokralleottaja vastaa itse kaikista mahdollisista henkilövahingoista vuokra-aikana.
c) Veneen jäädessä ilman valvontaa se on lukittava.
d) Vene luovutetaan asiakkaalle tankki täynnä polttoainetta. Veneen kokonaiskunto tarkistetaan, jotta mahdolliset tulevat kiistat voidaan estää.
e) Veneen käyttö alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty.
f) Jokaisen veneessä olevan on käytettävä pelastusliivejä koko ajan veneessä oltaessa.

  1. Vastuu veneestä ja sen varusteista

Vuokralleottaja vastaa veneestä ja sen varusteista vuokra-aikana ja on velvollinen:
• Korvaamaan veneelle ja sen varusteille aiheutuneet vahingot
• Korvaa vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet

Esimerkkejä korvauksista vahingon sattuessa:

• Potkuri n. 300,-
• Perämoottorin vaihteisto n. 1000,-

  1. Vuokralleantajan velvollisuudet

Vuokralleantaja luovuttaa veneen hyvässä kunnossa. Lisäksi vuokralleantajan on annettava vuokralleottajalle riittävä opastus ja ohjeet veneen käytöstä.

  1. Veneen polttoaine ja huolto

Vuokralleottaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokralleantaja ilmoittaa, millaista polttoainetta moottorissa käytetään. Vuokralleottaja on vastuussa väärän polttoainetyypin käytöstä aiheutuneista vahingoista. Vuokralleottaja on myös velvollinen huolehtimaan veneen normaaleista tarkastuksista kuten moottoriöljyn määrästä, veneen siisteydestä jne.